Den Europæiske Landbrugsfond

Verningelund modtager tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Det betyder, at vores kreaturer afgræsser områder som en del af pleje af græs- og naturarealer, eller vi tager græsset som slæt. Dette er for at beskytte og forbedre biotopforhold og biodiversitet på de pågældende arealer.

      

LDP 2020. På logoet er der et ikon for en sparegris, mark med en sommerfugl, hus med tandhjul i og en eng med træer

 

Verningelund modtager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.